HLAVNÍ VÝHODOU JE
Komplexnost námi zajišťovaných služeb

Programové financování

Zpracování záměrů a podkladů k žádostem o podporu, včetně zajištění veškerých činností souvisejících se závěrečným vyúčtováním poskytnutých dotací investorovi.

 

Inženýrská činnost

Zajišťování územních rozhodnutí, rozhodnutí o využití území, územních souhlasů a veškerých stavebních povolení.

 

Veřejné zakázky

Zajištění činností v procesu zadávání veřejných zakázek. Komplexní zajištění administrace výběrových řízení.

 

Technický dozor stavebníka

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka, včetně zajištění kolaudace stavby.

 

Koordinátor BOZP

Zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP).

 

Programy

Logo IROP Logo EU Logo Program rozvoje venkova

Vybrané realizované projekty

ČOV Sokolov ČOV Sokolov
ÚV Dobřany ÚV Dobřany
ÚV Pracejovice ÚV Pracejovice
ČOV Strakonice ČOV Strakonice
Cyklostezka NP Šumava Cyklostezka NP Šumava
ELA Chanovice Lužany ELA Chanovice Lužany
Kostel Veselí n. Lužnicí Kostel Veselí n. Lužnicí
Koupaliště Kolinec Koupaliště Kolinec
Biologický rybník Řepeč Biologický rybník Řepeč
Sportovní areál Třeboň Sportovní areál Třeboň
TKB Trhové Sviny TKB Trhové Sviny

Zobrazit všechny projekty