HLAVNÍ VÝHODOU JE
Komplexnost námi zajišťovaných služeb
Drobečková navigace

Úvod > Služby

Služby

 

Programové financování

Zpracování záměrů a podkladů k žádostem o podporu, včetně zajištění veškerých činností souvisejících se závěrečným vyúčtováním poskytnutých dotací investorovi.

 

Inženýrská činnost

Zajišťování územních rozhodnutí, rozhodnutí o využití území, územních souhlasů a veškerých stavebních povolení.

 

Veřejné zakázky

Zajištění činností v procesu zadávání veřejných zakázek. Komplexní zajištění administrace výběrových řízení.

 

Technický dozor stavebníka

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka, včetně zajištění kolaudace stavby.

 

Koordinátor BOZP

Zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP).